FREN TESTİ

FREN TESTİ

Oto Ekspertiz Dijital Fren sistemi testi ile otomobilin test edilmek istenen dingili elektrik tahrikli tamburlar üzerine çıkarılarak fren yapılır, boşta sürtünme yalpa kontrolü ve her bir dingile ait sol-sağ dengesizliği ölçülür.
Test sonucunda sadece geçer kalır bilgisi değil, taşıtın fren sisteminde bulunan balata disk anlık durumu, ayar yapılması gereken noktalar ile varsa aracın fren sistemindeki muhtemel (ABS) arızasını da raporlanır.
Raporlama sonucunda grafiklerle size gerekli teknik bilgilendirme ve uyarılar yapılarak olası maddi ve manevi zararlarnızı minimum seviyede tutabilmek hedeflenir.

Oto Ekspertiz 360 dijital fren testi Araçta frenleme performansını, fren sisteminin durumunu belirleyebilmek açısından son derece önem teşkil eder. Fren mesafesinin hayati önem taşıdığı ve frenlemeyi yol, hava, lastik durumları vb. şartların etkilediği de unutulmamalıdır.

Oto Ekspertiz Fren Testinde;

Dört tekerleğin maksimum fren kuvveti ölçümü
Arka fren kısıtlayıcı kontrolü
Frenleme boyunca denge kontrolü
Pedal kuvveti ölçümü
Fren kuvveti ve dengesinin saptanması
Yuvarlanmadan oluşan sürtünmenin saptanması
Ön ve arka dingillerin sağ ve sol yüzdelerinin hesaplanması
Farklı frenleme şiddetinde ön arka fren yüzdesi hesaplanması
Frenleme şiddetine göre dört tekerleğin performansa katkı ölçümü
ABS öncesi fren kontrolü

Yapılmaktadır. Bu ölçümler grafikleştirilerek rapor halinde sizlere sunumu yapılır.